Intervju med Marie Nilsson, Industridesigner

Kärnan i Nedermans verksamhet handlar om att förena ekologisk och ekonomisk effektivitet. Vi ville ta reda på hur vi arbetar med hållbarhet i utvecklingen av våra produkter och intervjuade därför Marie Nilsson, industridesigner på Nederman.

Hur arbetar du med miljö- och hållbarhetsfokus i utvecklingen av nya produkter?
Miljö och hållbarhet är faktiskt ett av våra största fokusområden, och det handlar inte bara om miljön utan även om att öka vår konkurrenskraft. Vi anser att det är viktigt att våra produkter uppfyller användarnas behov och levererar mervärde för att vara hållbara, säger Marie Nilsson och fortsätter: Under produktutvecklingsprocessen utvärderar vi hela tiden produkternas miljömässiga påverkan. Genom optimerad funktionalitet och smart design vill vi minimera produkternas miljöpåverkan under dess livstid – från råmaterial, tillverkning och distribution till användning, underhåll och återvinning.

Är det här ett nytt sätt att arbeta på?
Inte direkt, vi har faktiskt gjort det här i många år nu, men vi förbättrar förstås vårt arbetssätt inför varje projekt, säger Marie Nilsson. Företag i en rad olika branscher får en miljövänligare och effektivare produktion tack vare Nedermans stora utbud av industriella filterlösningar. Nederman strävar hela tiden efter att förbättra sin verksamhet vad gäller hållbarhet.

Har du något exempel på en produkt som speglar den här miljömässiga inställningen?
Nya FilterBox är ett spännande exempel på det här. Vi har bland annat lyckats förbättra energieffektiviteten och minskat materialåtgången, säger Marie.

Förbättrad hållbarhet inom tre viktiga områden
Tredje generationens FilterBox lanserades för några år sedan och har tagits emot väl på marknaden. FilterBox fångar upp luftburna partiklar och filtrerar dem, och resultatet är en renare och säkrare arbetsmiljö. Nedermans utvecklingsteam har skapat en förbättrad produkt inom framför allt:

1. Energieffektivitet
Mycket arbete har lagts ner på att designa en produkt som har högsta möjliga prestanda med minsta möjliga energianvändning. FilterBox har energibesparande funktionalitet som automatiskt start och stopp, och fläkten uppfyller kraven i EU:s ekodesigndirektiv.

2. Resursoptimering
Den nya produkten har 27 procent lägre vikt på grund avatt mindre material har använts. Antalet komponenter har dessutom minskats markant, från 115 till 16 jämfört med tidigare version.

3. Smarta funktioner
Den moderna programvaran är designad för att tillåta servicepersonal att fjärrhantera problemlösning, service och uppdatering av produkten. Det här har resulterat i mindre resor för att utföra service, och därmed även minskat koldioxidutsläppen.

Vad är nästa steg?
Ur en konkurrensmässig synvinkel vill vi inte avslöja vad vi gör, men jag kan säga att miljömässiga frågor och eko-effektiv produktion är avgörande och en viktig konkurrensfördel i kampen om kunderna, säger Marie Nilsson och rusar iväg till nästa möte för att prata om framtida förbättringar.