Intervju med Bobo Gu, Fabrikschef i Suzhou, Kina

Nederman är verksamt i många länder. Denna intervju med fabrikschefen Bobo Gu vid Nederman Manufacturing Suzhou, Kina, ger en inblick i hur Nedermans verksamhet och värderingar får ett internationellt genomslag.

Berätta lite om din resa i Nederman
Sedan jag började på Nederman 2008 har jag haft förmånen att se flera delar av verksamheten. Jag arbetade med inköp under ett och ett halvt år. 2009 blev jag produktionschef på vår anläggning i Shanghai som främst är inriktad på att tillverka vårt sortiment av standardprodukter. 2014 flyttade jag till Suzhou där jag nu ansvarar för produktion, kundtjänst och kvalitetskontroll. Totalt har jag 56 personer i min organisation. Varje dag har sina utmaningar och jag uppskattar verkligen det teamarbete som gör att vi kan lösa de olika problem vi ställs inför.

Vad uppskattar du mest med att arbeta i Nederman?
Öppenheten! I Nederman kan alla tala öppet med alla. Det är något jag sätter mycket stort värde på. Alla kan delta i diskussionerna och bidra med sina synpunkter och sin kunskap. En annan sak som är mycket viktig för mig är att vi på Nederman bidrar till ett bra miljö- och arbetsmiljöarbete.

Vad motiverar dig att göra ett bra arbete?
Två saker: lärande och teamarbete där båda är lika viktiga. Med team menar jag inte bara organisation i Suzhou utan hela kedjan från försäljning/marknadsföring till service. Tillsammans bygger vi ett lönsamt kundfokus.

Är det viktigt för dig att arbeta på ett företag som växer och som är ekonomiskt starkt?
Ja, detta är mycket viktigt. Nederman behöver växa kontinuerligt för att skapa resurser så att vi kan fortsätta utveckla företaget.

Nederman är en global ledare vad gäller eko-effektiva produkter. Hur viktigt är detta för dig?
Detta är inte viktigt bara för mig, det är viktigt för hela teamet i Suzhou och medvetenheten om hur våra produkter bidrar till att göra världen lite bättre är mycket hög. Dessutom ställer detta höga krav på oss som leverantör, vilket också är bra. 

Nederman ställer allt högre krav på sin egen tillverkning vad gäller energieffektivitet och återvinning av avfall. Hur påverkar detta dig?
Jag tycker att detta är bra eftersom det gör att vi hela tiden blir effektivare i vår egen verksamhet och hur vi väljer transporter. Dessutom påminner det oss om att vi i grunden arbetar med hållbarhet.

Nederman blir även allt striktare i sitt leverantörsarbete. Hur påverkar det dig i din roll som fabrikschef?
Vi arbetar med våra leverantörer för att säkerställa att de arbetar i linje med Nedermans uppförandekod. Detta är inte alltid helt enkelt. Stora internationella leverantörer innebär sällan några problem, men det är svårare med mindre, lokala tillverkare.Vi planerar därför att fokusera på de stora leverantörerna. 

Vad är det viktigaste för att engagera och motivera dina medarbetare?
Vad gäller arbetarna så ser man en tydlig skillnad i de yngre generationerna. De är inte uteslutande fokuserade på pengar, utan vill också utvecklas och hitta en balans mellan yrkesliv och privatliv. Tjänstemännen är mycket fokuserade på att kunna utvecklas så att företaget också kan utvecklas.

Vad skulle du säga är det allra viktigaste för att Nederman ska kunna fortsätta att bidra till en bra hållbarhetsutveckling under de kommande fem åren?
Det viktigaste är att vi fortsätter att vara globalt ledande. Marknadsledare har alltid ett försprång. Samtidigt är det viktigt att vi har förmågan att verkligen leverera det som kunderna efterfrågar. Att säkerställa den förmågan är något som vi hela tiden behöver arbeta med. Vi ser också hur lagstiftningen skärps i många länder. Detta är något som vi kan använda som en hävstång för att bli ett ännu bättre företag.