Nederman förvärvar Aagaard A/S

Miljöteknikföretaget Nederman har förvärvat det danska företaget Aagaard A/S och stärker därigenom sin division Extraction & Filtration Technology (E&FT) och segmentet för träbearbetning i främst Nedermans europeiska verksamhet.
 
Aagaard A/S, grundat 1965, har en stark marknadsposition och utvecklar, producerar, marknadsför och installerar kompletta nyckelfärdiga system för träbearbetnings- och möblertillverkningsindustrin globalt, med huvudfokus på den europeiska marknaden. Aagaards produkter och lösningar säljs genom utvalda återförsäljare eller via egna försäljningskontor som även ansvarar för installation och service. Produktutbudet inkluderar system för utsug och filter såväl som silos.
 
Aagaards huvudkontor ligger i Hadsund, Danmark. Företaget har 34 anställda och kommer att fortsätta verka under varumärket Aagaard.
 
Förvärvspriset innebär ett företagsvärde på DKK 30 miljoner och det finns en potentiell tilläggsköpeskilling på DKK 3 miljoner. Förvärvet finansieras genom kontanter och befintliga bankfaciliteter. Aagaards omsättning för 2022 var cirka DKK 53 miljoner och omsättningen för 2023 förväntas klart överstiga 2022. Det förvärvade företaget har en EBITDA-marginal som ungefär motsvarar Nederman-koncernens och förväntas ha en positiv påverkan på vinst per aktie från dagens datum.
 
"Vi fortsätter att bygga The Clean Air Company och stärka vår förmåga att leverera lösningar för ren luft inom träbearbetningsindustrin. Med detta förvärv stärker vi vår position och utvecklar vår marknadsnärvaro i främst Europa ", säger Sven Kristensson, VD för Nederman Group.
 
"Genom förvärvet av Aagaard kan vi erbjuda en ny serie produkter och lösningar till träbearbetningsindustrin och därigenom ytterligare stärka vår position. Jag är glad att vi kan förvärva Aagaard och ser fram emot fortsatt utveckling av företaget", säger Hans Dahlén, Senior Vice President, Head of Extraction & Filtration Technology Divisionen.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Tel: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]  
Matthew Cusick, CFO
Tel: +46 42 18 87 00
e-mail: [email protected]
Hans Dahlén, Head of E&FT Division
Tel: +46 42 18 87 00
e-maill:[email protected]

 
Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 18:15 CET 2023.

 
Om Nederman

Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion.
 
Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2500 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com
 
Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.

Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Pressmeddelande (PDF)